• Ara
Organik Tarım Programı

Organik Tarım, insanların eko-sistemde hatalı uygulamaları sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, üretimde sadece miktar artışı değil aynı zamanda ürün kalitesini de yükseltmektir.

    Organik Tarım Programının amacı; kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere, ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen meslek elemanı yetiştirmektir. Organik Tarım Programı'nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere önlisans diplomasıverilir. Mezunlar Organik Tarım Teknikeri unvanı almaktadır.

    Bu programdan mezun olan öğrenciler; Tarım ve Köyişleri teşkilatları, organik tarım işletmeleri, organik pazarlar, organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayan özel sektör kuruluşları, organik ürün sertifikası veren kuruluşlar, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayiler ve KOBİ'lerde çalışabilirler. Ayrıca kendileri organik tarım yapabilirler.

    Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Ziraat Mühendisliği ve Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması lisans programına geçiş yapabilirler

Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs Melikgazi / KAYSERİ
Telefon : 0(352) 437 52 77
Faks : 0(352) 437 13 83
Öğrenci İşleri : 0(352) 207 66 66 /10500
E-Posta : scmyoerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu