• Ara
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Ülkemiz hayvancılığı, diğer alanlarda görülen gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme göstermekte ve dolayısıyla geleneksel ve ilkel yetiştiricilik birimlerinin yerini daha büyük kapasiteli, modern hayvancılık işlemleri almaktadır. Hayvancılıkta çok sayıda damızlık ve üretim çiftlikleri kurulurken, kanatlı hayvan sektöründe entegre kuruluşlar yaygın teknik ve saha hizmetlerine ağırlık vermektedirler. Yine sosyal ve kültürel gelişimin sonucu ev ve pet hayvanlarının sayısı da hızlı çoğalmakta, Veteriner Hekim kliniklerinde, kedi - köpek pansiyonlarında, eğitim ve yetiştirme birimlerinde vasıflı teknik eleman talebi artmaktadır.

    Bütün bunların yanı sıra yem fabrikalarının dagiderek bilimsel ve teknolojiye dayanan üretim biçimine geçmeleri yem sanayisinde de hem laboratuvar hemde teknik saha elemanlarına duyulan ihtiyacı artırmış ve bu elemanların sağlanması konusunda sıkıntı çekilir hale gelmiştir. Son zamanlarda Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde işletmelerin yapısının iyileştirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması gerekliliği bu işletmelerde nitelikli teknik elemanların çalıştırılma zorunluluğunu da ortaya çıkarmıştır.

    Sektördeki tüm bu gelişmeler paralel olarak işletmelerin nitelikli ara eleman ihtiyaçlarının yetiştirilmesi amacıyla bu programlar açılmıştır.Laborant ve Veteriner Sağlık programı; 2011 - 2012 Eğitim Öğretim yılında öğrenime başlamıştır.

    Üniversitemiz bünyesinde merkezi olarak araştırma ve uygulamaya yönelik; büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs Melikgazi / KAYSERİ
Telefon : 0(352) 437 52 77
Faks : 0(352) 437 13 83
Öğrenci İşleri : 0(352) 207 66 66 /10500
E-Posta : scmyoerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu